search icon

BRCA Mutasyonu Varlığını
Bilmek Neden Önemli?7,10,14

BRCA mutasyonunun varlığını bilmenin önemi

Bir kişide gen mutasyonunun pozitif olması kardeşlerinin ve onların çocuklarının da %50 oranında testlerinin pozitif olması riskini taşıdığı için mutasyon varlığını bilmek tüm aile için önemlidir.10
BRCA mutasyonu olan tüm hastaların izlem seviyesinin artırılması zorunludur.7
• Meme MRG (magnetik rezonans görüntüleme) ve mamogram ile yıllık tarama yapmak.14
 o NCCN kılavuzu, 25 ile 29 yaşlarda her yıl kontrastlı MRG; 30 yaştan 75 yaşa kadar yıllık mamogram ve kontrastlı meme MRG önermektedir.7
 o Meme MRG, ailesel veya kalıtsal yatkınlığı olan hastalarda habis tümörün tespit edilme hassasiyetini yaklaşık %33’ten %80’e çıkarır ve özellikle daha genç yaşlardaki hastalarda faydası kanıtlanmıştır. 7
• Klinik meme muayenesine daha erken yaşta başlamak ve daha sık yapmak.14
• Transvajinal ultrason ve CA-125 kan testi ile over kanseri taraması yapmak. 14
• Normalde memelerinin nasıl göründüğüne dikkat etmek ve herhangi bir değişiklik fark ettiğinde hemen doktorunu bilgilendirmek.14
• Düzenli olarak egzersiz yapmak ve sağlıklı olan kiloyu korumak gibi alışkanlıklar geliştirmek.14
 

Refranslar: 1. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/what-is-breast-cancer.html (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 2. Akram et al. Biol Res (2017) 50:33 3. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/792-turkey-fact-sheets.pdf (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 4. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 5. Dai X. et al. Journal of Cancer 2016; 7(10): 1281-1294 6. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/stage (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 7. Casaubon JT, Kashyap S, Regan JP. BRCA 1 and 2. [Updated 2021 Sep 22] (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 8. NCCN Guidelines Version 2.2022 Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, and Pancreatic. (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 9. Vrinten et al. What do people fear about cancer? Psycho‐Oncology. 2017;26:1070–1079. 10. BRCA Gene Mutations: Cancer Risk and Genetic Testing Fact Sheet. NCI.19.11.2020 (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 11. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/genes_hboc.htm (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 12. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/counseling.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 13. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/testing.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 14. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/medical_options.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 15. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/talking_hboc.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 16. Journal of Oncology Volume 2020, Article ID 8545643, 1.

Paylaştığınız kişisel veriler, Pfizer tarafından saklanmayacak veya ileride kullanılmak üzere işlenmeyecektir. Ayrıca, paylaştığınız kişisel veriler herhangi bir 3. Kişiye aktarılmayacaktır. Burada yer alan sağlık bilgileri yalnızca eğitim amaçlıdır ve bir sağlık uzmanı ile yapılacak görüşmenin yerini tutması amaçlanmamıştır. Hasta bakımı ile ilgili tüm kararlar, hastanın bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak bir sağlık uzmanı ile verilmelidir.

www.bizimrengimizcesaret.com, Pfizer İlaçları’nın tescilli ticari markasıdır. Burada yer alan marka adları, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Ekim 2022 tarihli son sürüm.

pfizer logo bw

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Levent 199 No:199 İç Kapı No:106 Kat:26 34394 Levent Şişli İstanbul
 

PP-UNP-TUR-0159 (Ekim 2022)