search icon

BRCA Test Kriterleri Nelerdir?7

BRCA testi kimlere yapılmalıdır

Meme Kanseri Teşhisin Varsa7

Kendinde meme kanseri hikayesi ve aşağıdakilerden bir veya daha fazlası varsa
(NCCN ve American Society of Breast Surgeons Consensus Guideline on Hereditary Genetic Testing)
1. Meme kanseri başlangıç yaşı 50 veya altı
2. 60 yaş veya altında üçlü negatif meme kanseri
3. Aşkenaz Yahudi soyundan gelen ve herhangi bir yaşta meme kanseri
4. İki veya daha fazla primer meme kanseri (eşzamanlı veya değil, her iki taraflı veya çok merkezli)
5. 50 veya daha küçük yaşta meme kanseri tanısı almış 1.derece akraba
6. Ailenin aynı tarafında meme kanseri ve/veya pankreatik kanserli 2 akraba
7. Bireysel veya ailesel yumurtalık kanseri veya karın zarı kanseri hikayesi
8. Erkek meme kanseri
9. Ailede bilinen mutasyon taşıyıcısı
 

Aile Öykünde Kanser Varsa7

Aile öykünde meme kanseri ve aşağıdakilerden bir veya daha fazlası varsa
(NCCN ve American Society of Breast Surgeons Consensus Guideline on Hereditary Genetic Testing)
1. 45 yaş veya altında meme kanseri tanısı alan birinci veya ikinci derece
2. Aşkenaz Yahudi soyu ve ailede herhangi bir yaşta meme kanseri hikayesi
3. Tek bir aile bireyinde iki veya daha fazla primer meme kanseri (eşzamanlı veya değil, her iki taraflı veya çok merkezli)
4. Ailenin aynı tarafında meme kanseri ve/veya pankreatik kanserli 2 veya daha fazla akraba
5. Bireysel veya ailede yumurtalık kanseri veya karın zarı kanseri hikayesi
6. Erkek meme kanseri
7. Ailede bilinen mutasyon taşıyıcısı

Refranslar: 1. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/what-is-breast-cancer.html (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 2. Akram et al. Biol Res (2017) 50:33 3. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/792-turkey-fact-sheets.pdf (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 4. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 5. Dai X. et al. Journal of Cancer 2016; 7(10): 1281-1294 6. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/stage (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 7. Casaubon JT, Kashyap S, Regan JP. BRCA 1 and 2. [Updated 2021 Sep 22] (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 8. NCCN Guidelines Version 2.2022 Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, and Pancreatic. (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 9. Vrinten et al. What do people fear about cancer? Psycho‐Oncology. 2017;26:1070–1079. 10. BRCA Gene Mutations: Cancer Risk and Genetic Testing Fact Sheet. NCI.19.11.2020 (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 11. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/genes_hboc.htm (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 12. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/counseling.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 13. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/testing.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 14. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/medical_options.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 15. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/talking_hboc.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 16. Journal of Oncology Volume 2020, Article ID 8545643, 1.

Paylaştığınız kişisel veriler, Pfizer tarafından saklanmayacak veya ileride kullanılmak üzere işlenmeyecektir. Ayrıca, paylaştığınız kişisel veriler herhangi bir 3. Kişiye aktarılmayacaktır. Burada yer alan sağlık bilgileri yalnızca eğitim amaçlıdır ve bir sağlık uzmanı ile yapılacak görüşmenin yerini tutması amaçlanmamıştır. Hasta bakımı ile ilgili tüm kararlar, hastanın bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak bir sağlık uzmanı ile verilmelidir.

www.bizimrengimizcesaret.com, Pfizer İlaçları’nın tescilli ticari markasıdır. Burada yer alan marka adları, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Ekim 2022 tarihli son sürüm.

pfizer logo bw

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Levent 199 No:199 İç Kapı No:106 Kat:26 34394 Levent Şişli İstanbul
 

PP-UNP-TUR-0159 (Ekim 2022)